U.S. Department of Health and Human Services
Office for Civil Rights
Complaint Portal

Person sitting at a laptop

Złóż skargę obywatelską

Jeśli uważasz, że któryś z podmiotów dopuścił się względem Ciebie dyskryminacji lub naruszył Twoje (lub czyjeś) prawa obywatelskie dotyczące rasy, koloru skóry, narodowości, niepełnosprawności, wieku lub płci, masz prawo złożyć skargę do Biura Praw Obywatelskich (OCR).
Poniżej przedstawiono przykłady możliwych podmiotów (w tym instytucji i osób), które zobowiązane są do przestrzegania przepisów federalnych dotyczących praw obywatelskich:

 • Organy administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za świadczenie opieki zdrowotnej
 • Organy administracji państwowej i samorządowej z zakresu świadczenia zasiłków i usług dla ludności
 • Szpitale
 • Podmioty świadczące usługi z zakresu państwowego programu pomocy socjalnej i opieki medycznej
 • Lekarze oraz pozostali pracownicy służby zdrowia działający w sektorze prywatnym, obsługujący pacjentów korzystających z państwowego programu pomocy socjalnej
 • Rodzinne ośrodki zdrowia
 • Ośrodki leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych
 • Ośrodki do walki z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków
 • Placówki opiekuńcze
 • Domy dziecka
 • Publiczne i prywatne ośrodki adopcyjne i opieki zastępczej
 • Ośrodki opieki dziennej
 • Ośrodki dla seniorów
 • Programy żywnościowe
 • Każdy podmiot utworzony na mocy ustawy o przystępnej opiece Affordable Care Act (potoczenie nazywana ObamaCare)
 • Programy i firmy zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Apteki
 • Schroniska dla bezdomnych
 • Naukowcy prowadzący badania nad zdrowiem

Skargę możesz złożyć w imieniu własnym, swojej organizacji lub w imieniu innej osoby.

Złóż skargę dotyczącą wolności myśli, sumienia i wyznania

Jeśli uważasz, że któryś z podmiotów dopuścił się względem Ciebie dyskryminacji lub naruszył Twoje (lub czyjeś) prawa do wolności, myśli, sumienia i wyznania, masz prawo złożyć skargę do Biura Praw Obywatelskich (OCR). Przepisy prawa federalnego dotyczące wolności myśli, sumienia i wyznania chronią Cię przed przymusem, dyskryminacją względem wolności myśli, sumienia i wyznania oraz gwarantują swobodę praktyk religijnych.
Poniżej przedstawiono przykłady możliwych podmiotów (w tym instytucji i osób), które zobowiązane są do przestrzegania przepisów federalnych dotyczących praw obywatelskich:

 • Organy administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za świadczenie opieki zdrowotnej
 • Organy administracji państwowej i samorządowej z zakresu świadczenia zasiłków i usług dla ludności
 • Szpitale
 • Podmioty świadczące usługi z zakresu państwowego programu pomocy socjalnej i opieki medycznej
 • Lekarze oraz pozostali pracownicy służby zdrowia działający w sektorze prywatnym, obsługujący pacjentów korzystających z państwowego programu pomocy socjalnej
 • Rodzinne ośrodki zdrowia
 • Ośrodki leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych
 • Ośrodki do walki z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków
 • Placówki opiekuńcze
 • Domy dziecka
 • Publiczne i prywatne ośrodki adopcyjne i opieki zastępczej
 • Ośrodki opieki dziennej
 • Ośrodki dla seniorów
 • Programy żywnościowe
 • Każdy podmiot utworzony na mocy ustawy o przystępnej opiece Affordable Care Act (potoczenie nazywana ObamaCare)
 • Programy i firmy zajmujące się ubezpieczeniami zdrowotnymi
 • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Apteki
 • Schroniska dla bezdomnych
 • Naukowcy prowadzący badania nad zdrowiem

Skargę możesz złożyć w imieniu własnym, swojej organizacji lub w imieniu innej osoby.

Złóż skargę dotyczącą prywatność danych zdrowotnych

Złóż skargę dotyczącą złamania zasad bezpieczeństwa

Jeśli uważasz, że któryś z podmiotów naruszył Twoje (lub czyjeś) prawa do poufności danych zdrowotnych bądź dopuścił się innych naruszeń prywatności dotyczących Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (ustawa o przenoszeniu ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności za nie), bezpieczeństwa, zasad powiadamiania o naruszeniach lub ustawy i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów, masz prawo złożyć skargę do Biura Praw Obywatelskich (OCR).
Poniżej przedstawiono kilka przykładowych podmiotów, które zobowiązane są do przestrzegania wymogów federalnych dotyczących przepisów z zakresu ochrony prywatności oraz powiadamiania o naruszeniach:

 • Programy zdrowotne
 • Instytucje rozrachunkowe służby zdrowia i
 • Pracownicy służby zdrowia wykonujący część swojej działalności drogą elektroniczną, wykorzystując do tego celu transakcje objęte HIPAA.

OCR posiada uprawnienia pozwalające rozpatrywać skargi skierowane przeciwko tym podmiotom oraz ich partnerom biznesowym. Masz prawo złożyć skargę w imieniu własnym, swojej organizacji lub w imieniu innej osoby.


Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi dotyczącej praw obywatelskich, wolności myśli, sumienia i wyznania lub poufności danych zdrowotnych, wyślij do OCR e-mail na adres OCRMail@hhs.gov lub zadzwoń pod numer 1-800-368-1019. Zapewniamy możliwość skorzystania z alternatywnych metod kontaktu (takich jak pismo Braille'a czy duża czcionka), pomocy dodatkowych (jak na przykład usługi z zakresu komunikacji TRS) oraz wsparcia językowego.

Jeśli potrzebujesz przetłumaczonej dokumentacji lub informacji dostarczanych w innej formie niż w niniejszej witrynie, napisz pod adres OCRMail@hhs.gov.

  
U.S. Department of Health & Human Services - 200 Independence Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20201 HHS Vulnerability Disclosure